2012/12/11

Зэрэгцээ ертөнц


Хүний personality буюу зан чанар нь итгэл үнэмшил буюу бодол, мэдрэмж буюу сэтгэл хөдлөл, үйлдэл гэсэн 3 зүйлээс бүрддэг. Энэ 3 дээр тулгуурлан бид бодит байдал, би, өөрийн гэсэн зан чанарыг бүтээдэг. Итгэл, бодлыг өөрчлөх замаар хүн reality буюу бодит байдлыг өөрлчилдөг. Ухамсар өөрчлөгдөх мөч бүрт бид parallel universe буюу зэргэлдээ ертөнцөд шилждэг. Энэ ертөнц одоогийн ертөнцтэй маш адилхан байдаг тул бид өөрчлөлтийг мэдэрдэггүй. Шилжилт, өөрчлөлт бол тасралтгүй, байнга явагддаг процесс. Харин бид хаашаа шилжих вэ гэдгийг өөрсдөө сонгодог. Мөн юунд итгэж, юу бодож, ямар сэтгэл хөдлөл, үйлдэл гаргах вэ гэдгээ сонгох замаар өөр өөрсдийн бодит ертөнцийг үүсгэж байдаг. Үнэндээ ертөнц бол illusion буюу бидний бүтээсэн хуурмаг төсөөлөл. Дараах видеонд харь гаригийн, ирээдүйн зочин Басхар улаачаараа дамжуулан энэ талаар тайлбарлаж байна.