2014/01/09

Бясалгал хийх үед юу болдог вэ?


3 min—биеийн цахилгаан соронзон талбайд өөрчлөлт орж, цусны эргэлт тогтворждог

5 min—тархины үйл ажиллагаа өөрчлөгдөн биеийг хүрээлэх цахилгаан соронзон талбай идэвхжинэ